Pohjatutkimukset

Satoja pohjatutkimuksia ympäri Suomen!

Pohjatutkimus on pohjana perustussuunnittelulle. Tutkimusten perusteella annetaan lausunto perustamistavasta. Rakennesuunnittelija saa tarvitsemansa tiedot maaperän kantavuudesta ja suunnittelee rakennukselle vuosikymmeniä kestävän perustuksen.

Maastotutkimukset monitoimikairalla
- painokairaukset, tärykairaukset, pienimuotoiset kalliokairaukset, siipi- ja heijarikairaukset

Rakennuksen suunnitteluvaiheessa arkkitehti suunnittelee rakennuksen korkeusasemat. Maaston korkotiedot ovat pohjana suunnittelutyölle. Maastomittauksen voi suorittaa pohjatutkimuksen yhteydessä tai erikseen.

Maastomittaukset
- nykyaikaisilla mittauslaitteilla

Tulokset
- perustamistapalausunnot

Yhteystiedot

Puhelin (08) 441 0020

Heikki Ainasoja 040-706 8792
heikki.ainasoja(at)rakenne.fi

Kairaustyöt
Jari Laukka