Rakennesuunnittelu

Nivalan uimahalli UikkoSuunnittelun päätehtävä on tuottaa rakennesuunnitelmat, joilla voidaan toteuttaa ja ylläpitää rakennus tai rakenne. Työhön sisältyy uudis- ja korjauskohteiden rakennesuunnittelu, runkojärjestelmien ja -materiaalien valinnat ja lujuustarkastelut, rakenteiden suunnittelu, valmisosien tuotantosuunnitelmien laatiminen sekä erilaiset rakennusfysikaaliset ja käyttöikään liittyvät selvitykset.

Mikäli arkkitehti- ja rakennesuunnittelu teetetään eri tahoilla, on rakennesuunnittelija hyvä ottaa mukaan hankkeeseen jo alkuvaiheessa. Näin varmistetaan arkkitehdin suunnittelemien rakenteiden toteutettavuus ja taloudellisuus.

Rakennesuunnittelijan tehtäviin olisi aina hyvä sisällyttää myös velvollisuus valvoa kantavien rakenteiden rakennustyötä työmaalla.